Od 8 stycznia od lekarza otrzymamy skierowanie na leczenie u specjalisty czy na badanie tomografem komputerowym tylko w formie elektronicznej.

Ten kto ma Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – dostanie 4-cyfrowy kod SMS-em lub e-skierowanie mejlem w formie dokumentu pdf.
Pacjent, który nie ma IKP, otrzyma od lekarza wydruk informacyjny z 4-cyfrowym kodem. Aby umówić się na wizytę czy badanie wystarczy podać telefonicznie kod i numer PESEL lub pokazać w rejestracji wydruk informacyjny.

Po zarejestrowaniu e-skierowanie jest blokowane. Na jego podstawie nie można zarejestrować się już w innej poradni czy szpitalu.

E-skierowanie może być wystawione na: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne, badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ.

Rezonans magnetyczny, badanie endoskopowe przewodu pokarmowego, badanie echokardiograficzne płodu.

E-skierowanie nie jest wystawiane na: leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację, do szpitala psychiatrycznego.

W tych przypadkach skierowania będą wystawiane (jak dotąd) w postaci papierowej.

Ponadto skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer): nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej. Wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości. Jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Bez skierowania

Nadal pacjent nie potrzebuje skierowania w żadnej formie do: psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa, dentysty.