Michał Wiśniewski odebrał tytuł mistrzowski po 20 latach pracy w warsztacie mechaniki pojazdowej u Jerzego Bala.
 
- Na egzaminie musiałem polakierować samochód – wyjaśnia mistrz Wiśniewski.
 
Mistrzem mechanikiem samochodowej został Marcin Sobczak, który był przez 5 lat uczniem w warsztacie mechaniki Adama Tyczyńskiego.
 
- Na egzaminie musiałem wymienić pompę wytryskową – mówi mistrz Sobczak.
 
Tytuły czeladnicze odebrali mechanicy samochodowi: Grzegorz Malinowski, Damian Zych, Kamil Błaszczyk, Mateusz Kłos, Tymoteusz Plewiński, Daniel Wójcicki, Michał Kempiński, Krzysztof Rudzki. Czeladnikami w zawodzie blacharz samochodowy zostali: Michał Sokół, Patryk Buczyński, Adrian Sikora. Czeladnikiem jest już Mateusz Nowacki w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Tytułem czeladnika mogą okazać się fryzjerki: Justyna Grabowska, Dominika Welfer i Natalia Kukieła. Czeladnikami w zawodzie cukiernik zostali: Sylwia Wójcik, Katarzyna Kluch, Martyna Bełdzińska i Sylwester Lubocha. Tytuł czeladnik piekarz odebrał Maciej Skrzypek.
 
Czeladnicy byli uczniami Zespołu Szkół nr 2, a tytuły czeladnicze zdobywali u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych przy Starym Rynku 4.