Marcin Chmielewski przejął obowiązki naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji UM. Do tej pory był zastępcą naczelnika.

Dotychczasowy szef Andrzej Różański przeszedł na emeryturę.

- Ogłoszony zostanie nabór na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału. Jest to konieczne ze względu na szeroki zakres działań realizowanych przez wydział i kontynuację rozpoczętych projektów unijnych – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik UM.

Zadaniem nowego naczelnika będzie m.in. nadzorowanie trwającego projektu tramwajowego.

Na szczęście 30-letni Marcin Chmielewski pracuje w UM od 2012 roku, a od 2017 był zastępcą naczelnika wydziału infrastruktury. Ważne dla miasta inwestycje zna więc bardzo dobrze.