W roku 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia OSP:

- szkolenie podstawowe (termin: 2 lutego - 24 marca);

- szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego (termin: 14 września - 22 września);

- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego - dla osób posiadających tylko przeszkolenie podstawowe, realizowane wg programu nauczania z 2006 r. (termin:12 października - 20 października).

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekcji operacyjnej KP PSP w Pabianicach (nr tel.: 42 225 43 03, 42 225 43 04 lub 42 225 43 05).