Informujemy o ogólnopolskiej akcji „Masz prawo”, realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i Naczelną Radę Adwokacką. Celem akcji jest udzielenie pomocy prawnej osobom represjonowanym w czasach komunistycznej dyktatury – umożliwić to mają cotygodniowe dyżury prokuratorów IPN i porady adwokatów w całym kraju.

Więcej:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/centrala/konferencja-prasowa-instytutu-pamieci-narodowej-i-naczelnej-rady-adwokackiej-w-ramach-akcji-masz-prawo.-warszawa,-22-maja-2014