U zbiegu ul. Zamkowej i Kilińskiego mają zostać zamontowane trzy kamery stałe i jedna obrotowa, które będą „zbierać” obraz z centrum. To jedno z wymagań przed ogłoszeniem przetargu na dzierżawę kamer i łączy teletransmisyjnych do obsługi miejskiego monitoringu wizyjnego. Przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał za ustawienie kamer i ich konserwację oraz za dostawę obrazu do centrum monitoringu urządzonego w Straży Miejskiej.

W siedzibie SM przy ul. Narutowicza 33 w ubiegłym roku zostało przygotowane pomieszczenie centrum monitoringu z dwoma stanowiskami obsługi umożliwiającymi obserwowanie obrazu, który jest obecnie przesyłany z 27 kamer znajdujących się na budynkach Urzędu Miejskiego przy Zamkowej, św. Jana i Narutowicza oraz w parku Słowackiego.

Gdzie pojawią się kolejne kamery?

Przy udziale policji i Straży Miejskiej wyznaczono dziesięć tzw. punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Trębackiej (instalacja kamer przy ul. Trębackiej 6), skwer przy ul. Kościuszki (budynek MOK), skwer przy ul. Szarych Szeregów (ul. Szarych Szeregów 11), skwer przy ul. Szarych Szeregów (ul. Odrodzenia 9), ul. Warszawska/Kapliczna (ul. Warszawska 39), ul. Zamkowa/ Kilińskiego (ul. Zamkowa 17), plac na Starym Rynku (ul. Stary Rynek 6), ul. Zielona/Zamkowa/Pomorska – park Jordanowski (ul. Zamkowa 66), ul. Zamkowa/Łaska/Wspólna (ul. Wspólna 1), ul. Gawrońska/Nawrockiego/Mokra (ul. Mokra 12b).

- Z przyczyn technicznych wykluczono wcześniej typowane skrzyżowanie ulic Łaskiej i Wiejskiej – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Oczekiwaniem zamawiającego jest obraz z 20 kamer z dużym kątem widzenia, dostosowanych do danego miejsca. Ostatecznie liczba kamer w zaproponowanych lokalizacjach może ulec zmianie.

Po wyłonieniu wykonawcy usługi i uzyskaniu przez niego stosownych pozwoleń, uruchomienie monitoringu planowane jest najpóźniej w połowie roku. Umowa z wybranym wykonawcą obowiązywałaby przez cztery lata.

Planowana jest też dodatkowo rozbudowa systemu monitoringu o kolejne 10 kamer, które mają być zlokalizowane na Bulwarach w ramach projektu rewitalizacji tego terenu.