Od 7 marca w hali przy ul. Orlej działa miejski magazyn centralny zbiórki darów przekazywanych dla Ukrainy.

- Po pomoc przychodzi do niego od 150 do 300 osób dziennie. Pracuje tam kilkunastu wolontariuszy, w tym pięciu od pierwszego dnia – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik magistratu.

40 palet z darami zostało stamtąd przekazanych do dyspozycji wojewody łódzkiego. Były to m.in. środki higieny i czystości, koce, kołdry, śpiwory, woda i żywność.

- Pomoc napływa od mieszkańców Pabianic, firm, różnego rodzaju organizacji i fundacji. Do Pabianic trafił m.in. transport z pomocą humanitarną z Niemiec, Francji, Szwajcarii i firmy Lidl. Całość przekazanych darów szacujemy na pół miliona złotych – wylicza rzeczniczka.

Zbiórkę darów od dwóch miesięcy prowadzi też Forum Organizacji Pozarządowych. Można zgłaszać się do Biura Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Stary Rynek 4.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej zakwalifikowało 1148 osób z Ukrainy do wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. MCPS zakwalifikowało do wyżywienia w przedszkolu (zasiłek celowy)  69 dzieci, do obiadów w przedszkolu 70, a 107 do obiadów w szkole. MCPS zarejestrowało też 199 wniosków (stan na 25 kwietnia) na świadczenia rodzinne. Dokumenty są w trakcie rozpatrywania. 

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych UM od 21 marca realizuje zadania związane z przyznaniem świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Do 25 kwietnia złożono 186 wniosków o świadczenie. Ujęto w nich 734 obywateli Ukrainy. Rozpatrzono 106 wniosków. 9 536 to łączna liczba dni, na które zostało przyznane świadczenie. Do 25 kwietnia wypłacono świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 381.440 zł.

Jak podaje Urząd Miejski, w szkołach podstawowych przebywa 171 uczniów z Ukrainy. Najwięcej w SP 13 - 24 i SP 17 – 20 i w tych szkołach jako pomoc nauczyciela zatrudniono Ukrainki.

- We wszystkich szkołach są prowadzone dodatkowe lekcje polskiego.

W przedszkolach miejskich przebywa 70 dzieci z Ukrainy, najwięcej PM 11 – 13, w przedszkolach niepublicznych – 10 dzieci. Czas wolny organizują instytucje kultury, kluby sportowe i organizacje pozarządowe.

Wydział Spraw Obywatelskich UM od 16 marca do 25 kwietnia nadał 1259 numerów PESEL. Darmowe zdjęcia biometryczne do dokumentów, z refundacją za usługę robi siedem zakładów fotograficznych. Skorzystały 1203 osoby.

W rejestrze prowadzonym przez miejskie placówki i wydziały UMP odnotowano 1690 obywateli Ukrainy, którzy skorzystali z pomocy lub miejsc zbiorowego zakwaterowania.

- Pochodzą z różnych stron, między innymi okolic: Kijowa, Mikołajowa, Odessy, Żytomierza, Lwowa, Zaporoża, Tarnopola, Winnicy, Chmielnickiego. Liczba gości jest zmienna - dodaje Aneta Kimek.

Przykładowo 25.04 w Centrum Rampa przebywało 36 osób, w OSP - 17, w SP 3 – 26. W hotelu Włókniarz rotacyjnie mieszkało 47  osób.