Dotacja ma być przeznaczona na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych. Starać się o nią mogą kluby, które występują w zawodach związkowych bądź je organizują oraz prowadzą szkolenie sportowe zawodników licencjonowanych.

To trzeci w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie na sport. W dwóch poprzednich rozdysponowano łącznie 575 tys. złotych. 225 tys. przyznano 3 klubom na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizacji zawodów sportowych. 350 tys. podzielono między 19 klubów/sekcji na te same cele, co przy obecnym naborze.