Część z nich – Beata Kłos z PM 3, Magdalena Sadzisz z PM 8, Ewa Ogińska z PM 5 i Halina Klatt z PM 15 – przechodzi na emeryturę. 

Oferty pracy można składać do 22 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na koniec maja.

- Kandydatury oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego.

Kadencja dyrektora zarządzającego miejskim przedszkolem trwa pięć lat.