Zainteresowani pracą w tej formacji mogą składać dokumenty (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej) do 22 lipca, do godz. 12.00 w Referacie Spraw Pracowniczych (pok. 36), w budynku magistratu przy ul. Zamkowej 16.

Poszukiwani są kandydaci, m.in. którzy ukończyli 21 lat, są niekarani, mogą pochwalić się dobrą kondycją fizyczną i mają min. wykształcenie średnie. Elementami rekrutacji są np. test z wiedzy ogólnej oraz sprawności fizycznej.

Czas trwania pierwszej umowy wynosi 12 miesięcy. Nowo przyjęty strażnik odbywa szkolenie podstawowe, kończąc je egzaminem. Kolejna umowa przewidywana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony, w systemie trzyzmianowym – 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo), w tym praca w terenie, patrole piesze i rowerowe.

Więcej informacji na temat rekrutacji, wykaz niezbędnych dokumentów oraz kwestionariusze do pobrania można znaleźć TUTAJ.

W komendzie przy ul. Narutowicza pracuje 25 funkcjonariuszy. To o wiele za mało, jak na zakres obowiązków, jakie sprawuje pabianicka Straż Miejska. Oprócz standardowego patrolowania ulic działają m.in. w Animal Patrolu, Eko Patrolu, obsługują miejski monitoring czy nadzorują skazanych wykonujących prace społeczne. Ostatnie przyjęcie w szeregi strażników miało miejsce w marcu tego roku. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Młody aplikant przeszedł szkolenia, zdał egzamin i jest już pełnoprawnym pracownikiem komendy. Niestety, dwie inne osoby opuściły jej mury, stąd wolne wakaty. 

- Przed ukazaniem się ogłoszenia dzwoniło do nas kilka osób chętnych do pracy. Odblokowanie etatów w naszej jednostce pozwoliłoby zintensyfikować nasze działania, szczególnie te korzystne finansowo dla Pabianic, czyli prace społeczne wykonywane przez skazanych - mówi Tomasz Makrocki. - Mamy nadzieję, że będzie odzew.