24 lutego zakończyło się składanie wniosków o kontynuowanie nauki w przedszkolach dla dzieci już do nich uczęszczających. Teraz, do 15 marca trwa nabór dzieci z rocznika 2016, czyli 3-latków, jak również kilkulatków z roczników 2013-2015, które do tej pory nie chodziły do przedszkoli.

- Mamy około 500-550 miejsc – wyliczył Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w ratuszu. - Wystarczy ich dla wszystkich dzieci. Ale jeśli będzie potrzeba, możemy utworzyć jeszcze po dwie grupy w Szkole Podstawowej nr 15 i Szkole Podstawowej nr 16.

W tych szkołach działają już po dwie grupy przedszkolne z PM 5 i PM 15.

Z miejskich przedszkoli publicznych rodzice mają do wyboru: PM nr 2 (ul. Cicha 26), PM 3 (ul. Moniuszki 163), PM 4 (ul. Żytnia 13/17), PM 5 (ul. Zamkowa 48), PM 6 (ul. Warszawska 53), PM 8 (ul. św. Jana 43), PM 11 (ul. św. Jana 28), PM 12 (ul. Śniadeckiego 6a), PM 13 (ul. Mokra 19/23), PM 14 (ul. Odrodzenia 10), PM 15 (ul. P. Skargi 75) i PM 16 (ul. Bugaj 58).

We wniosku rodzice wskazują trzy placówki, w kolejności preferencji (na 1. miejscu to przedszkole, do którego najbardziej chcą, by chodziło ich dziecko).

- Nie ma sensu wpisywanie większej ilości placówek, to tylko opóźnia proces rekrutacji, a każde dziecko i tak miejsce w przedszkolu będzie mieć – apeluje naczelnik.

Do którego przedszkola dostało się dziecko, rodzice dowiedzą się 2 kwietnia. Wtedy w przedszkolach pojawią się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki.

Jakie kryteria są brane pod uwagę w rekrutacji? Przede wszystkim kryteria ustawowe. W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się: dziecko z rodziny wielodzietnej; dziecko z niepełnosprawnością; dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością; dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców; dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Są też kryteria dodatkowe. Jeśli dziecko ma rodzeństwo w danym przedszkolu, zdobywa 5 punktów. 3 kolejne punkty są dla dziecka, którego rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kolejne 2 punkty można zdobyć, deklarując liczbę godzin pobytu w przedszkolu na 8 lub więcej. 2 punkty ekstra są też dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym chodziły do żłobka. 1 punkt dodatkowy zdobędą natomiast dzieci mieszkające w obrębie 1 kilometra od przedszkola. Punkty są sumowane i dziecko, które zgromadzi ich najwięcej, ma największe szanse na dostanie się do preferowanego przedszkola.