– Podejście do sportu w mieście powinno mieć charakter kompleksowy – twierdzi Arkadiusz Jaksa, kandydat PO na prezydenta miasta. – Naszym celem powinna być modernizacja i rozbudowa zaplecza dla rozwoju różnorodnych dyscyplin sportu. Stabilny i konsekwentnie realizowany poziom dofinansowania dla klubów sportowych oraz ich wsparcie w celu pozyskania prywatnych sponsorów. Celem jest silny sport wyczynowy i zapewnienie wszystkim mieszkańcom ogólnodostępnych zajęć sportowych przez cały rok.
Według Jaksy modernizacja i utrzymanie obiektów sportowych musi leżeć po stronie miasta.
- Widzę to, jako obowiązek samorządu polegający na zapewnieniu mieszkańcom miasta dostępu do bazy sportowej na odpowiednim poziomie – mówi kandydat.
W swoim programie wyborczym podkreśla konieczność modernizacji szkolnych sal gimnastycznych – chce je unowocześnić, wyremontować zaplecza, ewentualnie nawet rozbudować.
- Jeśli chcemy zachęcić do sportu, to stwórzmy odpowiednie warunki do aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzież – przekonuje.
Kolejne plany dotyczą stworzenia bieżni lekkoatletycznej na stadionie Włókniarza. Dzięki ministerialnemu programowi budowy lekkoatletycznych Orlików, może powstać bieżnia tartanowa z oświetleniem i systemem monitoringu. Teren MOSiR-u na Bugaju powinien zostać przekształcony we wszechstronny kompleks rekreacyjny.
Jaksa zapowiada również powstanie kolejnych siłowni "pod chmurką" i całoroczne zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców, m.in. w Parku Wolności, na Zielonej Górce i Bulwarach.
Polityka finansowania sportu według Jaksy musi opierać się na mechanizmie, w którym środowiska sportowe będą jasno wiedziały, jakie kwoty mogą uzyskać w kolejnych latach.
W czasie kadencji zamierza zwiększać poziom dofinansowania sportu do wysokości ok. 1 mln zł w 2018 roku.
- Chciałbym, by docelowo dofinansowanie sportu w Pabianicach było określonym procentem od dochodów własnych miasta – mówi.
Jaksa podkreśla, że ogromne znaczenie w realizacji jego zamierzeń dotyczących sportu i rekreacji będą miały fundusze zewnętrzne, zwłaszcza te pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.