Weź udział w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Do 17 lutego można zgłaszać najciekawsze przedsięwzięcia, które wezmą udział w kolejnej edycji konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:
- rewitalizacja (np. obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
- zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne),
- produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
- obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
- turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),
- turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np. szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej),
- miejsce przyjazne dzieciom (np. parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.).

Udział w tym przedsięwzięciu to dla beneficjentów szansa na wypromowanie projektów, które reprezentują wysoką wartość turystyczną.

Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także pakiety promocyjne.

Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystości wręczenia nagród, organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Również internauci będą mogli wybrać swoich laureatów poprzez głosowanie na stronie konkursowej.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy o długości max. 5 minut, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Projektodawcy, którzy uzyskają status kandydatów do nominacji do głównych nagród, zostaną zaproszeni na posiedzenie kapituły konkursu w celu prezentacji swoich projektów.

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro konkursu:
Piotr Koziróg
tel. kom. 605-517-004
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103)
e-mail: konkurs@smartlink.pl