Dziś o godzinie 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego odbył się finał akcji „Młoda krew ratuje życie”.
Rozdano nagrody za aktywność podczas tej akcji. 
Od 2001 roku do 27 października 2008 r. najwięcej krwi oddał Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach. Drugą szkołą, która w tym okresie pomagała najchętniej, jest Zespół Szkół nr 3. Na trzecim miejscu znalazł się Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie.
Z okazji 50-lecia Ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przyznano szkołom z Pabianic i powiatu jubileuszowe medale. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich pabianickich szkół ponadgimnazjalnych. Podsumowano kolejny, szósty już rok pomagania tym, którzy najbardziej potrzebują krwi.

(ps)