Do kasy Starostwa wpłynie w tym roku mniej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te są przeznaczane na rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych.

- W tym roku naszym priorytetem będzie dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego - mówi Jarosław Grabowski, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na ten cel pójdzie 835.000 zł. To więcej niż rok temu (693.000 zł), bo poprzednio zabrakło pieniędzy.

Dużo mniej pieniędzy będzie za to na turnusy rehabilitacyjne. Było 380.000 zł, w tym roku będzie 250.000 zł. Dodatkowo, społeczna rada ds. osób niepełnosprawnych zdecydowała, że z pierwszeństwa wyjazdów skorzystają dzieci do 16. roku życia i młodzież ucząca się do 24. roku życia.

Na co pójdzie reszta pieniędzy? 1.109.700 zł będzie przeznaczone na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, 230.000 zł pójdzie na likwidację barier architektonicznych, 76.566 zł przewidziano na dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych, a 75.000 zł na pomoc w zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej.