Skują asfaltowy, zniszczony chodnik od Mokrej 16 do 22. Urządzą miejsca parkingowe, a chodnik przesuną w stronę bloków. Po drugiej stronie zniknie rondko do zawracania, które kiedyś zostało zbudowane dla autobusów miejskich. Wzdłuż ulicy po obu stronach, po skosie zaparkują auta.
 
-  Zmieniły się przepisy, więc można przystąpić do realizacji - cieszy się Bogdan Piotrowski, kierownik Administracji nr 4. - Od kilku lat w tej sprawie telefonami i skargami bombardują mnie mieszkańcy. Ja sam ślę pisma do urzędu od 4 lat. I nic nie mogliśmy zrobić.
 
Remont ulicy przewidziany jest na ten rok.
 
- Spółdzielnia daje materiały, a my robociznę – wyjaśnia wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz.
 
Budowa 100 miejsc parkingowych i nowych chodników ma kosztować około 150.000 zł.
 
- Mamy tę inwestycję wpisaną w plan na 2015 roku – zapewnia Maciej Przybylski, prezes PSM.