Od tygodnia mamy rozkopane Stare Miasto, wzdłuż ul. Warszawskiej. To remonty części sieci trakcyjnej linii tramwajowej. A dokładniej chodzi o odciągi, które łączą trakcję tramwajową z budynkami.

Spółka z Wrocławia wygrała przetarg i będzie demontować odciągi z budynków od Warszawskiej 35 do Warszawskiej 43, z Warszawskiej 2/6 i z Batorego 2. Dostaną za to 317.340 zł. Sam projekt kosztował ich 23.370 zł. Zdjęte odciągi będą montowane teraz na słupach. Termin wykonania prac: koniec października.

Do końca listopada zniknie też odciąg z budynku skarbówki przy ul. Zamkowej 26. Przeniesie go na słup spółka PROGREG z Krakowa, która wygrała przetarg. Za swoją usługę dostaną 72.447 zł.