Nagroda przyznawana jest uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Liczy się nie tylko średnia, która musi być bardzo wysoka. Dodatkowym atutem są osiągnięcia w zakresie nauki, kultury i sztuki oraz sportu.

Kto może zgłaszać kandydatów?

- Mogą to być dyrektorzy szkół, placówek kulturalnych i sportowych, stowarzyszenia i organizacje społeczne lub rodzice - wymienia Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta.

W skład komisji konkursowej wchodzi prezydent lub wiceprezydent miasta, Honorowi Obywatele Pabianic, radni oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

- Nagroda jest jednorazowa, a jej wysokość zależy od decyzji Rady Miejskiej – dodaje Aneta Klimek.

Wnioski można składać do końca sierpnia w Biurze Rady Miejskiej (ul. Zamkowa 16, pok. 31, tel. 42 22-54-651, 42 22-54-663). Regulamin i wszystkie formularze dokumentów znajdują się na stronie: https://um.pabianice.pl/artykul/94/2414/nagroda-rady-miejskiej-w-pabianicach-dla-najzdolniejszych-uczniow-mieszkancow-gminy-miejskiej-pabianice

W 2018 nagrodzono 5 osób.