Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zapraszają na bezpłatne szkolenia na temat „Finansowanie stowarzyszeń i fundacji poprzez działalność odpłatną i działalność gospodarczą”.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2. Adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji oraz grup nie posiadających osobowości prawnej - np. Koła Gospodyń Wiejskich, itp.), chcących zarejestrować osobowość prawną w formie organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą.

Cykl obejmie trzy jednodniowe sesje szkoleniowe:

Szkolenie I - Działalność gospodarcza i odpłatna organizacji pozarządowych - regulacje prawne, procedury rejestracyjne – 24 listopada 2009 r.

Szkolenie II - Działalność gospodarcza i odpłatna organizacji pozarządowych w świetle ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym - 25 listopada 2009 r.

Szkolenie III - Biznes plan, czyli jak skutecznie i zyskownie prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą organizacji pozarządowych – 30 listopada 2009 r.

Uczestnicy cyklu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

- różnic między działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą,

- koniecznych zmian w statucie organizacji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i/lub odpłatnej,

- procedur rejestracyjnych,

- kosztów związanych z prowadzeniem działalności zarobkowej przez stowarzyszenie,

- badania rentowności prowadzonej działalności,

- biznes planu działalności gospodarczej lub odpłatnej organizacji pozarządowej.

Osoby zainteresowane mogą zapisać się na jeden lub wszystkie moduły szkolenia. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały organizacje jeszcze nie prowadzące działalności gospodarczej i/ lub odpłatnej oraz osoby zapisujące się na cały cykl szkoleniowy.

Formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie www.opus.org.pl) należy przesłać na dres: lodz@opus.org.pl lub faxem pod numer: 42 631 31 02.