78. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków przez Związek Sowiecki miała miejsce 10 lutego 1940. Msza św. w intencji Sybiraków 11 lutego (niedziela) o godz. 12.30 w kościele NMP.