2 lutego, godz. 18.00 - od Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach.

3 lutego, godz. 9.30 - od Rady Podregionu NSZZ „Solidarność” w Pabianicach.

10 lutego, godz. 18.00 - od wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Pabianicach, Krzysztofa Górnego z rodziną.

13 lutego, godz. 18.00 - od komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Philips Lighting Poland S.A. w Pabianicach.

16 lutego, godz. 7.30 - od Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PaFaNa S.A.

17 lutego, godz. 11.00 - od przyjaciół.