Nasi radni przyjęli uchwałę na sesji 18 grudnia. Aby połączenie mogło ruszyć, potrzeba było jeszcze zgody Rady Miejskiej z Łodzi i radnych z Ksawerowa. Ci pierwsi się zgodzili, ale Ksawerów nie przyjął uchwały.

- Przewoźnik podpisuje miesięczne umowy, więc w styczniu już się nie uda tego załatwić - tłumaczy Andrzej Różański, inżynier miasta.

Jeśli radni gminy podejmą uchwałę na początku stycznia, nocny autobus zawiezie nas do Pabianic od połowy lutego.

Autobus N4 kursuje z Nowosolnej i jedzie przez całą Łódź. Jego trasa ma być przedłużona do Pabianic.

Jak pojedzie i o której godzinie? Przeczytasz tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/laczymy-sie-z-lodzia-nocny-autobusem.html