Dziś (7 kwietnia, środa) oficjalnie oddano do użytku część rehabilitacyjną Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 96/61.
- Rok temu wyremontowaliśmy tzw. starą część DPS-u – przypomniał starosta Krzysztof Habura.
Tegoroczny etap projektu „Naprzeciw potrzebującym” kosztował około 440.000 zł. Na sprzęt rehabilitacyjny wydano 235.000 zł (199.000 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 35.000 zł – wkład własny powiatu). Na wyposażenie domu (m. in. zakup mebli wypoczynkowych, zainstalowanie monitoringu) poszło 205.000 zł – 123.000 z EFRR, a 82.000 zł z powiatu.
- Od dziś czynnych jest 5 sal terapeutycznych – dodał starosta. - Są przeznaczone dla pensjonariuszy domu, ale w przyszłości być może będą z nich mogli korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu.
W ramach wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny zamontowano urządzenia hydroterapii - wanny do masażu. Z urządzeń do fizykoterapii pojawiły się m. in.: 2 aparaty do laseroterapii, aparat do terapii polem magnetycznym i urządzenie do krioterapii ciepłym azotem. W sali kinezyterapii znalazły się: kabina rehabilitacyjna UGUL z oprzyrządowaniem, 3 stoły rehabilitacyjne, 4 różne rotory do ćwiczeń kończyn i barków, 2 tablice do ćwiczeń manualnych, tor do nauki chodzenia, rotor elektryczny do ćwiczeń, steper, ergonometr, stół pionizacyjny, kolumna do ćwiczeń oporowych.
Zabiegi rehabilitacyjne poprowadzi 5 rehabilitantów. W DPS-ie przy Wiejskiej mieszka 195 pensjonariuszy. W filii DPS-u przy Łaskiej - 125.