Jeżeli ktokolwiek w tym rejonie spotka pługo-piaskarkę, będzie prawdziwym szczęściarzem. Na drodze nawarstwił się ubity śnieg, dlatego jest bardzo ślisko. Firma wynajęta przez Starostwo Powiatowe, zajmująca się odśnieżaniem dróg w tym rejonie, najwyraźniej zapomniała o swoich obowiązkach, albo wypełnia je niestarannie.
Jeżeli widzisz nieodśnieżoną drogę zadzwoń:
Drogi wojewódzkie to: Jutrzkowicka, Kilińskiego i św. Jana. Telefony do dyżurnego dróg wojewódzkich: 044 632 11 40 i 044 633 31 39.

Zimowym utrzymaniem dróg krajowych: Rzgowską, Warszawską, Zamkową, Lutomierską (od Partyzanckiej w kierunku Szynkielewa) zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie. Łaską i Partyzancką (też „krajówki”) opiekuje się rejon dróg w Sieradzu. Punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: 042 637 38 31.

Drogi powiatowe w gminie Pabianice - telefon dyżurny całą dobę w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego - 605 223 808.

Drogi miejskie i powiatowe w Pabianicach - telefony do dyżurnego: 042 215 97 72 (od 7.00 do 15.00) i 509 304 018.