Do końca aktywnie działał i służył radą. Podczas harcerskich uroczystości z dumą zakładał mundur. Angażował się w przekazywanie historii miasta z czasów wojny i nie tylko. Druh Leszek Klimek stał na straży prawdy. Gromadził harcerskie pamiątki i przekazywał historię kolejnym pokoleniom. A miał co opowiadać, bo wiele przeżył.

Urodził się w 1927 roku. 10 lat później był już harcerzem działającym w drużynie „Czarna Trójka”. Działał w niej aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Wtedy został łącznikiem w Pogotowiu Wojennym przy Magistracie Miasta Pabianic. Wkrótce Pogotowie Wojenne zostało włączone do Szarych Szeregów w obwodzie Armii Krajowej w Pabianicach.

Druh Leszek Klimek przynosił meldunki i obserwował niemieckie pojazdy wojskowe udające się na front wschodni.

Po zakończeniu wojny zajął się organizacją drużyn zuchowych na terenie Pabianic. Już w 1946 roku został mianowany instruktorem hufca ZHP Pabianice. Następnie reaktywował i prowadził Drużynę Harcerską nr 11. Z czasem założył Szczep Harcerski Drużyn Szkół Podstawowych, którego został szczepowym.W 1965 roku otrzymał stopień instruktorski podharcmistrza.

W 1987 roku druh Klimek zorganizował drużynę w Szkole Odzieżowo – Włókienniczej w Pabianicach.

Mimo upływu czasu Leszek Klimek cały czas działał. Wstąpił do kręgu Szarych Szeregów, brał udział w obozach, prowadził dla młodzieży pogadanki instruktorskie. Opowiadał czasy wojenne i o trudnościach jakie napotykali harcerze w dobie komunizmu.

Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony. Otrzymał m.in. tytuł Prezesa Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wyróżnienie nadał premier RP. Z rąk Krzysztofa Budzińskiego, komendanta hufca, otrzymał odznaczenie Zasłużony dla hufca ZHP w Pabianicach. Otrzymał również Krzyż Armii Krajowej, Złoty Krzyż Zasługi, Honorową Odznakę Krzyża Weterana i odznakę Weterana o Niepodległość.

W 2004 roku otrzymał najwyższy harcerski stopień instruktorski – harcmistrz. Rok później został porucznikiem Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

W hufcu ZHP Pabianice ogłoszono żałobę. Potrwa do dnia 20 Listopada 2020 roku. Rozkazuję założyć czarną opaskę na harcerskie krzyże i sztandary.

Pogrzeb odbędzie się 18 listopada o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu katolickim.

W hufcu ZHP Pabianice do dnia 20 listopada ogłoszono żałobę. Maciej Tomaszewski, komendant w rozkazie specjanym nakazał założyć czarną opaskę na harcerskie krzyże i sztandary.