Prezydent i jego zastępca mogą się spodziewać wezwania do prokuratury. Sprawcą tego jest radny miejski Leszek Maliński. To on poskarżył się w Prokuraturze Rejonowej na Jana Bernera i Marka Błocha. Radny zarzuca im łamanie prawa: naruszanie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i zamówieniach publicznych. Chodzi o wydanie 207.400 zł. Tyle kosztowały plany architektoniczne budowy bloku komunalnego przy ul. Sienkiewicza. Maliński dowodzi, że prezydenci wydali pieniądze nielegalnie - bez przetargu i bez zgody Rady Miejskiej.

Obawy radnego budzi też zamiar wydzierżawienia sieci wodno-kanalizacyjnej Pabianic. "Moim zdaniem koncepcja Marka Błocha, wspieranego przez prezydenta Bernera, jest niekorzystna, wręcz szkodliwa dla interesów miasta i jego mieszkańców" - napisał Maliński w zawiadomieniu do prokuratury. Zarzuca im przekraczanie uprawnień, jakie urzędnikom dała Rada Miejska.

Według Malińskiego, prezydent i jego zastępca działali na szkodę miasta, czyli popełnili przestępstwo z art. 231 § 1 kodeksu karnego. Grozi za to kara do 3 lat więzienia.