Prace renowacyjne na pabianickich cmentarzach od 10 lat prowadzi Anna Połomka, konserwatorka specjalizująca się w renowacji kamienia. Obecnie pracuje nad dwoma zabytkowymi nagrobkami na cmentarzu ewangelickim i katolickim. Co zrobi przy nagrobku rodziny Krusche?

– Granitowa ściana parawanowa grobowca wymaga oczyszczenia i usunięcia pokrywających ja nawarstwień – opowiada pani Anna.

Zabiegi te zostaną wykonane metodami chemicznymi, tak, by przywrócić naturalny wygląd szarego granitu i zahamować procesy jego niszczenia. Uzupełnione zastaną spoiny między elementami kamienia oraz drobne ubytki. Powierzchnia granitu zostanie zahydrofobizowana środkiem krzemoorganicznym w celu zwiększenia odporności kamienia na warunki atmosferyczne.

Po wykonaniu prac cały pomnik odzyska pełną urodę, bo wcześniej została na nim odrestaurowana rzeźba Chrystusa.

Jednocześnie trwają prace na cmentarzu katolickim, gdzie renowacji doczekał się nagrobek Józefa i Macieja Badlików (z 1902 r.), przeniesiony do alei zabytkowych pomników. To piaskowcowy nagrobek w formie smukłego cokołu zwieńczonego krzyżem.

– Porastają go glony i porosty. Ma liczne nawarstwienia w postaci fałszywej patyny oraz powierzchnie zwietrzałe na skutek erozji kamienia. Inskrypcja jest silnie zatarta i mało czytelna – wylicza Połomka.

Prace konserwatorskie będą polegać na oczyszczeniu piaskowca metodami chemicznymi i mechanicznymi, a następnie jego dezynfekcji. Kolejnym etapem będzie uzupełnianie ubytków i spoinowanie oraz uczytelnienie treści inskrypcji. Ostatnim etapem prac będzie hydrofobizacja piaskowca.

Efekty pracy konserwatorskiej będziemy mogli obejrzeć 1 listopada tego roku.

Na pabianickich cmentarzach Anna Połomka pracuje od 2007 roku, kiedy to po raz pierwszy Zjednoczenie Pabianickie zorganizowało kwestę na ratowanie zabytkowych pomników. Do tej pory było już 10 kwest. Pabianiczanie wrzucili do puszek wolontariuszy 197.316,93 zł. Za te pieniądze nowego blasku nabrały 23 pomniki. W tym roku dołączą kolejne dwa.

Wyniki kwest na odnowienie pomników 2007-2016:

2007 – 14.238,27 zł,

2008 – 17.517,99 zł,

2009 – 17.674,00 zł,

2010 – 25.014,34 zł (zbiórka 2-dniowa),

2011 - 19.070,43 zł,

2012 - 15.732,55 zł,

2013 – 22.251,91 zł (zbiórka 2-dniowa),

2014 - 26.471,45 zł (zbiórka 2-dniowa),

2015 – 22.739,10 zł (zbiórka 2-dniowa),

2016 - 16.606,89 zł.

RAZEM = po 10 kwestach - 197.316,93 zł.