W ramach trwającej jak co roku od 1 lipca do 31 sierpnia akcji Wakacyjna Kropli Krwi, w lipcu krew oddało

201 osób, w tym 48 pań. 28 osób po raz pierwszy zdecydowało się oddać honorowo krew. Oddano łącznie 90 litrów 450 ml tego bezcennego płynu.
Wśród  pabianiczan, którzy w lipcu oddali krew, wylosowano nagrody upominki. Otrzymają je: Piotr, Marek Just, Izabela Sałata, Zbigniew Malinowski oraz Leszek Kaszowski. Nagrody zostaną przesłane pocztą. 

Krew, zwłaszcza w okresie letnim, jest bardzo cenna, bo zdarza się najwięcej wypadków, a wielu honorowych krwiodawców jest na urlopach. Nadal w związku z planowanymi operacjami potrzebna jest krew – w każdej ilości i każdej grupy.