O tym, kto je otrzyma, decyduje 7-osobowa komisja z Urzędu Miejskiego w składzie: Małgorzata Biegajło (przewodnicząca), Łukasz Stencel (sekretarz), Krzysztof Rąkowski, Tadeusz Feliksiński, Jarosław Łacwik, Karol Suchocki i Piotr Adamski.
- Nagrodzonych wybieramy spośród wniosków, które przysłały nam kluby sportowe. Nie kierujemy się swoim „widzimisię” - wyjaśnia Łukasz Stencel, koordynator do spraw sportu w ratuszu. - Działamy na podstawie regulaminu zawartego w Uchwale Rady Miejskiej z 19 grudnia 2007 roku. Regulamin można znaleźć w zakładce BIP.
Wszyscy członkowie komisji otrzymują dokładne informacje o osiągnięciach zgłoszonych przez kluby sportowców. Później przyznają im określone regulaminowo sumy pieniędzy.
- Nasza praca w komisji to rzetelna ocena sportowych wyników zawodników i trenerów – mówi wiceprezydent Małgorzata Biegajło. - Nigdy nie słyszeliśmy negatywnych opinii ze strony środowiska sportowego.