1 maja w czwartek o godz. 9.00. Zbiórka na krańcówce MZK przy Waltera-Jankego o godz. 8.45. 

- Wyruszymy z krańcówki, pojedziemy ścieżką rowerową, a potem polami - informuje Aleksandra Stasiak, radna miejska z SLD.

Rowerzyści dojadą przed Urząd Miejski przy Zamkowej o godz. 9.45.

- Powita ich orkiestra dęta z Górki Pabianickiej - dodaje Marek Gryglewski (SLD).

Chwilę później wyruszy pochód.

- Pójdziemy chodnikiem w stronę Starego Rynku - mówi Robert Kraska, radny powiatowy z SLD.

 

Pochód  z rowerzystami zatrzyma się przy Pomniku Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe. Na wszystkich będzie czekała gorąca grochówka, a na uczestników rajdu - medale.

Trasa rajdu (8 km):
1. start – godz. 9.00,
2. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Waltera-Jankego przez skrzyżowanie z ul. Smugową,
3. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Waltera-Jankego przez skrzyżowanie z ul. Nawrockiego do ul. Świetlickiego,
4. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świetlickiego przez skrzyżowanie z ul. Bugaj,
5. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świetlickiego do ul. Wodnej (przez skrzyżowanie z ul. Jutrzkowicką),
6. przejazd ul. Wodną, w prawo drogami polnymi aż do ul. Hermanowskiej (skręt w prawo),
7. przejazd ul. Hermanowską do ul. Zagajnikowej (skręt w prawo),
8. przejazd ul. Zagajnikową do ul. Śniadeckiego (jazda prosto przez skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II),
9. przejazd ul. Śniadeckiego do ul. Moniuszki (skręt w prawo),
10. przejazd ul. Moniuszki do ul. Kościuszki (skręt w lewo),
11. koniec trasy przy Urzędzie Miejskim (Zamkowa 16) ok. godz. 9.50.
 
Organizator rajdu: Sojusz Lewicy Demokratycznej i Federacja Młodych Socjaldemokratów w Pabianicach.
Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://www.pabianicki.sld.org.pl.