Naukę w szkołach podstawowych ukończyło w tym roku 915 uczniów. Do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat pabianicki zakwalifikowało się 662. 175 osób wybrało szkoły prowadzone przez inne jednostki (np. szkoły w Łodzi, Łasku).

– 54 osoby dostały się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie - informuje Sylwia Duszyńska, z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego. – 30 osób niestety nie zakwalifikowało się do żadnej ze szkół.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały podane do publicznej wiadomości w ubiegłą środę.

– Do 19 sierpnia kandydaci powinni przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w szkole, do której się dostali. Będzie to potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole – dodaje Duszyńska.

Listy uczniów przyjętych zostaną ogłoszone w szkołach 19 sierpnia. A co z uczniami, którzy nie znajdą swego nazwiska na żadnej z list?

– Osoby niezakwalifikowane do żadnej ze szkół mogą same zgłaszać się do dyrektorów szkół z prośbą o przyjęcie, gdyż w tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej – tłumaczy Duszyńska.(g)

 

Szkoła

Liczba uczniów zakwalifikowanych

Liczba oddziałów

I LO

156

5

II LO

98

3

ZS nr 1

151

4

ZS nr 2

185

6

ZS nr 3

72

2

Razem

662

20