W sobotę, 15 marca z treścią dyktanda zmierzą się łódzcy oficjele. Razem z nimi mogą się sprawdzić wszyscy mieszkańcy aglomeracji łódzkiej. Osoby poniżej 16. roku życia muszą stawić się z opiekunem.

Dyktando odbędzie się w sobotę, 15 marca o godz. 11.00 w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (ul. Kilińskiego 98). Można wziąć w nim udział zarówno indywidualnie, jak i w gronie rodzinnym (dwuosobowym, ale każdą rodzinę może reprezentować kilka zespołów). Autorem tekstu dyktanda jest Dariusz Chętkowski, polonista z XXI LO, który będzie także przewodniczącym jury.

Nagrody dla zwycięzców, ufundowane przez inwestora Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja: za I miejsce – 5.000 zł, II miejsce – 2.000 zł, III miejsce – 1.000 zł.

Zgłaszać się można pod adresem: dyktando@sukcesja.eu. Regulamin jest dostępny na stronie www.sukcesja.eu.