- W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję, żeby łatać torowisko asfaltem lanym na gorąco. Od tej pory w zasadzie nie mieliśmy zgłoszeń uszkodzenia pojazdu na torowisku – tłumaczy Andrzej Różański, inżynier miasta.

W tym roku na remonty cząstkowe torowiska i wydzielenie go zabezpieczono w budżecie 100.000 zł. Zlecenie na naprawę dostanie Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.