Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi naprawił most na Pabiance przy ul. Kilińskiego. O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu poprosiła pabianiczanka. Chodziło o niezabezpieczoną przerwę między barierką a płotem. 

Urząd Miejski zgłosił problem do Nadzoru Budowlanego, który wskazał, że za zabezpieczenie mostu jest odpowiedzialny zarządca drogi - Zarząd Wojewódzki. 

Miasto wystąpiło więc do ZDW o wykonanie prac. Mostek już został zabezpieczony.