81 proc. polskiej emigracji wyjeżdża wyłącznie z powodów zarobkowych, a 2 na 3 badanych deklaruje chęć powrotu do Polski. Tak wynika z badań, które opracowane zostały przez Polskie Badania Internetu (PBI).
Jak mówią o sobie nasi za granicą: "pracują, zarabiają i zwiedzają świat". Większość z nich wyjeżdża z powodu chęci zmiany statusu materialnego oraz poznania świata. Profil polskiego emigranta to głównie ludzie młodzi, coraz lepiej wykształceni i wyjeżdżający z całymi rodzinami. Co ważniejsze, badanie, jakie przeprowadziło PBI, pokazuje, że ich głównymi celami jest osiągnięcie ogólnie rozumianego szczęścia rodzinnego i udanego życia osobistego.

- Nasi klienci to ludzie młodzi, niezwykle dynamiczni i migrujący z bardzo konkretnych powodów. Motywuje ich chęć polepszenia swojej obecnej sytuacji materialnej. Nie chcą i nie mogą często czekać na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy. Wyjeżdżają, bo wierzą, że poza granicami kraju szybciej i efektywniej osiągną swoje życiowe cele – mówi Andrzej Jasieniecki, ekspert Euro-tax.pl

W badaniu PBI aż 38 proc. respondentów deklaruje, że miało do czynienia z nieprzyjemnościami na tle rasowym. Co ciekawe, chęć pozostania na stałe za granicą deklaruje średnio co trzeci Polak. W tym miejscu trzeba wyróżnić Szwecję, z której nie zamierza wracać aż 46 proc. pracujących emigrantów. Z kolei z Irlandii najwięcej, bo 29 proc. pracujących tam Polaków zamierza powrócić do kraju nie dalej niż za 4 lata.

- Migracja to zjawisko, z którym Polska ma do czynienia od wielu lat. Od niedawna jednak zmieniła się jej skala, w związku z czym powszechny i odczuwalny staje się jej wpływ na polską gospodarkę. To, ile szacuje się w danym roku powrotów, a ilu Polaków zamierza opuścić nasz kraj, jest istotne z punktu widzenia polskiego sektora finansowego. Każdy emigrant przywozi swoje oszczędności, które wydaje na bieżącą konsumpcję, a nawet na kupno domu czy mieszkania. My staramy się pomóc w odpowiednim rozliczeniu się i uzyskaniu zwrotu nadpłaconego podatku w zagranicznym urzędzie skarbowym. Daje to im zawsze możliwość powrotu i ponownej, legalnej pracy w danym kraju – dodaje Andrzej Jasieniecki.

Rozliczenia podatkowe to podstawa dla zachodniego pracodawcy. Duża część Polaków z powodu przyzwyczajenia i strachu przed potencjalnymi konsekwencjami nie występuje o zwrot podatku. Z praktyki Euro-tax.pl wynika, że około 2/3 klientów jest uprawnionych do otrzymania zwrotu podatku. Dla przykładu średni zwrot z UK to około 400 funtów szterlingów.

– Biorąc pod uwagę, że głównym motywem wyjazdu jest praca zarobkowa i poprawienie sytuacji materialnej, szacowana wartość średnich zwrotów jest atrakcyjna dla każdego emigranta – dodaje Katarzyna Mańka, ekspert Euro-tax.pl

Ponad połowa Polaków na emigracji odczuwa wyraźną poprawę sytuacji finansowej. Najbardziej różni się poziom relacji pensji do wydatków w Irlandii, gdzie wyraźną poprawę swojej sytuacji zauważa 80 proc. pracujących tam emigrantów. Najwięcej, bo aż 8 proc. polskich emigrantów pracujących w Belgii, Szwecji i Norwegii uważa
się za zamożnych. Najwięcej niezadowolonych ze swoich zarobków jest we Francji, Hiszpanii i we Włoszech, gdzie wyższe koszty życia niż przychody posiada 20 proc. pracujących tam Polaków.

Większość polskich emigrantów nie czuje się obco poza granicami kraju. Co trzeci deklaruje głębszą tęsknotę za ojczyzną. Dowodzi to, że materialne pobudki emigracji nie są w stanie przekonać nas jednoznacznie do wiązania się na stałe z obczyzną. Co więcej, Polacy przebywający za granicą interesują się informacjami z Polski, poszukują mediów polonijnych lub polskojęzycznych. Odczuwają również tęsknotę za rodziną i przyjaciółmi. Ten czynnik staje się najbardziej istotny w decyzji o powrocie.

*Źródłem danych jest raport przygotowany 17 marca 2009 roku przez Polskie Badania Internetu: „Polscy Emigranci w Europie”