O tym, że nauczyciele nie będą mieli wypłacone za strajk, definitywnie już zdecydowali urzędnicy. W Urzędzie Miejskim odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie ustalenia zasad odliczenia wynagrodzenia nauczycieli za czas strajku.

– Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w okresie strajku pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W miejskich szkołach i przedszkolach odliczenie nastąpi od całości wynagrodzenia, z wyłączeniem dodatku za wieloletnią pracę. Jest to zgodne z artykułem 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta.

Artykuł mówi, że „okresy przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy”. Wypłata wynagrodzeń odbędzie się na podstawie porozumienia zawartego przez dyrektorów (jako pracodawców) z organizacją związkową w danej placówce.

Strajk trwał trzy tygodnie. Dla niektórych nauczycieli będzie to pensja niższa o 1.500 złotych.

Ile zarabia nauczyciel:

Nauczyciel stażysta – zarabia 2.538 zł (brutto), czyli 1.834 zł („na rękę”).

Nauczyciel kontraktowy – zarabia 2.611 zł (brutto), czyli 1.885 zł („na rękę”).

Nauczyciel mianowany – zarabia 2.965 zł (brutto), czyli 2.132 zł („na rękę”).

Nauczyciel dyplomowany – zarabia 3.483 zł (brutto) , czyli 2.492 zł („na rękę”).

Strajk trwał 19 dni. Po odliczeniu od podstawy stażysta dostanie ok. 1.180 złotych mniej. Co oznacza, że jego wypłata w maju wyniesie ok. 654 zł (plus dodatek stażowy). Nauczyciel kontraktowy otrzyma niewiele większą wypłatę od stażysty. Mianowany stracił ok. 1.350 zł, co oznacza, że dostanie ok. 1.000 zł (plus dodatek stażowy). Dyplomowany stracił ok. 1570 zł. Dostanie 913 zł (plus dodatek stażowy).

Jakie dodatki ma nauczyciel:

Dodatek za wychowawstwo – 100 zł (brutto).

Dodatek motywacyjny – od 50 zł (brutto) do 120 zł (brutto).

Dodatek stażowy – 1 proc. do pensji po przepracowaniu każdego roku (do 20 proc.).