Były życzenia od uczniów, dyrektorów szkół i rodziców. Niektórzy do domu wrócili z kwiatami, inni dodatkowo z nagrodami pieniężnymi. Co roku ci najbardziej aktywni zostają docenieni. Nagrody przyznają dyrektorzy szkół.

- Raz w roku tak od serca staramy się podziękować nauczycielom za ich pracę, rozwiązywanie często niełatwych problemów i poświęcony dodatkowy czas na różne dodatkowe rzeczy – mówiła Natalia Wawrzyniak, przewodnicząca samorządu szkolnego w Zespole Szkół nr 3.

Uczniowie przygotowują dla nauczycieli występy artystyczne.

W piątek w Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się obchody powiatowe. Nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz dyrektorom wręczyła Gabriela Wenne - Błażyńska, wicestarosta.

Otrzymali je dyrektorzy: Barbara Żwańska (I Liceum Ogólnokształcącego), Krzysztof Zajda (II Liceum Ogólnokształcące), Paweł Szałecki (Zespół Szkół nr 1), Henryk Kucharski (Zespół Szkół nr 2), Marzena Kobojek (Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim), Marzena Bulzacka (Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach), Małgorzata Biegajło (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach), Mariusz Wielebski (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach), Monika Piechulska-Wołosz (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim), Grażyna Wójcik (Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach).

Z przedstawicieli zwiazków zawodowych nagrodę dostał Andrzej Bartłomiejczyk (Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach).

Z każdej szkoły i placówek wyróżniono po jednym nauczycielu. Byli to: Tomasz Kozioł (I LO), Barbara Mrowicka (II LO), Sławomir Meus (ZS1), Monika Wielebska – Pawłowska (ZS2), Małgorzata Dudzińska (ZS3), Wiesław Raczyński (Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim), Anna Kurkowska ((Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach), Ewa Kudanowska (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pabianicach), Kenar Abigail (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim), Monika Czaplicka (MDK).

Nagrody wynoszą od 1.000 do 2.000 zł brutto.