Poszukiwani są nauczyciele mający prawo do nauczania w zawodach mechanika pojazdów samochodowych, mechatronika i fryzjera. Mimo że mamy 1.345 uczniów w pierwszych klasach, nie brakuje polonistów, matematyków, historyków czy anglistów. W pabianickich szkołach średnich naukę 2 września rozpocznie łącznie 2.739 uczniów.

- Ostateczna liczba uczniów będzie znana dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego. Zmiany mogą zachodzić nawet jeszcze we wrześniu – mówi Joanna Kupś, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego. - Dyrektorzy szkół analizują i są w trakcie przydzielania godzin lekcyjnych nauczycielom zgodnie z arkuszem organizacyjnym, tak aby zadbać o odpowiednią obsadę kadry nauczycielskiej.

W szkołach podlegających pod powiat będzie zatrudnionych 222 nauczycieli. W związku z podwójnym rocznikiem pracę dostało dodatkowych 23 nauczycieli.

We wrześniu powinno też być więcej kasy na koncie. Czy tak się stanie? Nauczyciele mają dostać podwyżkę wynoszącą 9,6 proc. Na razie jednak nie jest znana wysokość dodatkowych środków, które powinny wpłynąć na ten cel. Zagwarantowane są pieniądze na podwyżki, które nauczycielom przyznano od 1 stycznia. Wynosiły 5 procent.

- W piśmie Minister Edukacji Narodowej zadeklarował, że środki na zapowiedziane dodatkowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września bieżącego roku oraz na dodatki do wynagrodzeń zostaną sfinansowane z osobnej puli środków, która zostanie przekazana do jednostek samorządu terytorialnego w późniejszym terminie – dodaje Joanna Kupś.