20 laptopów i sprzęt multimedialny dostał Dom Dziecka w Porszewicach. 6 komputerów przekazano do filii DD w Pabianicach, przy Sejmowej.

– Lepiej późno niż wcale - cieszy się Arkadiusz Janicz, dyrektor placówki. – Podczas zdalnej nauki przydałyby się bardzo, ale cieszymy się, że je mamy. Przydadzą się.

W porszewickiej placówce jest 20 „starych” stacjonarnych komputerów. Miały dodatkowe wyposażenie: głośniki, mikrofony i kamerki, by zdalne lekcje przebiegały bez zakłóceń.

– Podopieczni korzystali z nich podczas zdalnych lekcji - mówi Janicz. - Nie ukrywam, że były trudności z sygnałem internetowym. W Porszewicach jest kiepski.

W domach dziecka podległych pabianickiemu Starostwu przebywa 81 podopiecznych. W placówce przy Sejmowej jest ich 25. Placówka dysponuje kilkunastoma komputerami.

– 18 podopiecznych się uczy. Dla nich komputery są niezbędne – dodaje Janicz. – Staramy się je tak podzielić, by na dwóch uczniów przypadał jeden laptop.

20 laptopów otrzymało też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

– Przekazaliśmy je rodzinom zastępczym, u których w pieczy są uczniowie. Rodziny wytypowali nasi pracownicy - informuje Jarosław Grabowski, dyrektor PCPR.

PCPR przekazał rodzinom zastępczym maseczki za 42 tys. zł.

– Wyposażono też w nowe meble dwa pomieszczenia-izolatki, przygotowane dla dzieci z objawami koronawirusa w placówce w Porszewicach - dodaje Grabowski. – Wydaliśmy na to 18 tysięcy złotych.