Komisja Rewizyjna nie udzieliła prezydentowi Zbigniewowi Dychcie absolutorium. RIO wytknęło błędy, bo nie było jego zdaniem wyjaśnienia, dlaczego nie udzielają absolutorium.

- Zwracam się do Rady Miejskiej o zatwierdzenie wykonania budżetu w 2013. Proszę o obiektywną ocenę w głosowaniu - mówił prezydent Dychto.

Co na to radni?

- Gdy budowany był ten budżet, to większość radnych go popierała. Ciekawy jestem, czy te same osoby, które go tworzyły, dziś zagłosują za panem - mówił Piotr Chrabelski. - Nie będę startował w następnych wyborach. To nie jest gra polityczna. Twierdzę, że co mógł prezydent zrobić, to zrobił. Żałuję tylko tych 150.000 zł wrzuconych do kosza.

Chodziło mu o pieniądze przekazane na pabianickie koszykarki. Za transferem 150.000 zł z kasy miejskiej do klubowej lobbowała Platforma Obywatelska.

Platforma Obywatelska, Krzysztof Rąkowski: - Za 4 miesiące mieszkańcy sami ocenią, jak pracował prezydent. Afera przedszkolna rzuca cień. Wychodzi brak nadzoru nad jednostkami. Rada ma uprawnienia do oceny wykonania budżetu, a mamy uwagi. To sławetne WTZ, który do dziś nie ma miejsca. Nierozwiązanie przez pana tematu „Szpitalnej”. I poważna sytuacja ZGM, gdzie są kłopoty finansowe. Nie będziemy głosować, by udzielić absolutorium i nie poprzemy sprawozdania.

Prawo i Sprawiedliwość, Monika Cieśla: - To ocena nie tylko prezydenta, a też jego współpracowników. PiS jest w opozycji. Jesteśmy za nieudzieleniem absolutorium - za brak odpowiedniego nadzoru, czego dowodem są skutki w PM 4. Nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Niezałatwiona sprawa Szpitalnej, a obiekt niszczeje. Nie ma terenów pod rozwój przedsiębiorczości. Zwrot pieniędzy za projekty unijne. Za mało remontowanych ścieżek i dróg. Brak budowy ścieżek rowerowych. Za mało pieniędzy na kluby sportowe. Nie realizuje pan naszych założeń, naszego programu. Będziemy głosować przeciw udzieleniu absolutorium. Obraz miasta jest szary.

Klub Niezablokowani, Andrzej Sauter: - Teraz to w opinii niektórych pan jest wszystkiego winien. Sukcesem pana jest uratowanie 800 miejsc pracy w szpitalu. Uratował pan miejsca pracy w spółkach. Uratował pan MZK i miejsca pracy zatrudnionych tam kierowców. To pana sukces. Wszystkiego jest za mało - są tacy, co tak widzą. Prezydent musi wziąć wszystko na siebie i czasami niesprawiedliwie dostanie po głowie. Komisja Rewizyjna wydała opinię, którą jestem zażenowany i jest mi wstyd. Pani skarbnik, jest pani mistrzem i księgową, którą warto mieć w trudnych czasach. To skarb. Nasz klub będzie głosował za panem.

Blok Samorządowy Razem, Krzysztof Górny: - Czy to się komu podoba czy nie, ZUS ma prawo przejąć pieniądze z konta, więc nie miał pan wyjścia. Każdy będąc na pana miejscu zrobiłby to inaczej, ale nie jest. Trzeba patrzeć merytorycznie, a nie politycznie. Ma pan bardzo dużo szczęścia, bo zafunkcjonował przy panu wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz. Ma pan wokół siebie ludzi, którzy potrafią trzymać się swojego zdania, mają pomysły i wykonują swoją pracę. Nie widzimy podstaw do tego, żeby uchwały finansowej nie zaopiniować pozytywnie. Poprzemy ją. My nie mamy wpływu na to, jakie jest bezrobocie w mieście. Pomimo to, że nie jest tak, jak byśmy chcieli, to ta odpowiedzialność za to miasto powoduje, że my nie zagłosujemy przeciwko panu.

SLD, Aleksandra Stasiak: - Zaskoczył mnie radny Sauter, który jeszcze niedawno nazywał panią skarbnik pierwszą hamulcową i proponował zmianę pracę. A dziś zmienił zdanie. Zarzutów wobec prezydenta jest ogrom. Nieprawidłowości w urzędzie, niedbalstwo. Nie radzicie sobie obaj panowie z zarządzaniem miastem. Jest chaos w urzędzie. Brak nadzoru, niedbalstwo i przygotowywanie ważnych dokumentów na kolanie. Nie wyciągnięto konsekwencji. Pozwalacie innym kraść na potęgę, bo kary za swoje zachowanie nikt nie dostanie. My z SLD mamy dość kolesiostwa. Miasto potrzebuje dobrego zarządcy. Wy takich predyspozycji nie posiadacie. Nie będziemy głosować za absolutorium.

Solidarna Polska, Marian Koczur: - Nie ma środków na budynki komunalne, a one zagrażają życiu. Budowana siłownia powstała z rezerwy budżetowej z zeszłego roku, bo około 5 mln zł zostało z zeszłego roku. Jakim cudem? Rzecz niebywała. W mieście jest źle. Za rok rewolucji finansowej też nie będzie.

Radni głosowali w sprawie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r. i wykonanie budżetu: 8 „za” i 12 „przeciw”. SLD, PiS i PO nie poparły wykonania budżetu przez prezydenta. Marian Koczur też go nie poparł.

W sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi za 2013 r.: 5 „za” i 12 „przeciw”, a 3 osoby się wstrzymały. Dychto nie dostał absolutorium. Przeciw były: SLD, PiS, PO i Marian Koczur.