Od 8 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zostanie uruchomiona dodatkowa rekrutacja do projektu Młodzi Niezależni, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja potrwa do 19 lipca.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 25. roku życia, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 7 kandydatów.

 

Uczestnicy projektu: 

  • skorzystają z bezpłatnego szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy, 
  • otrzymają pomoc w opracowaniu biznesplanu, 
  • uzyskają bezzwrotną dotację w kwocie do 20 tys. zł na sfinansowanie wydatków niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej. 

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go do 19 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, pok. 309 (III piętro, bud. A), pon.-pt. w godz. od 8.00 do 14.00. 

Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej www.puppabianice.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, pokój 309 (III piętro, bud. A). 

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są pod nr. tel. 42 225 42 07, 42 225 42 68 lub bezpośrednio w siedzibie PUP w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11, bud. A, III p. pok. 309.