Urzędy skarbowe w całym województwie prowadzą egzekucje na rzecz Poczty Polskiej. Dokładniej chodzi o abonament RTV. Pabianicka „skarbówka” obecnie ma do ściągnięcia od niepłacących abonamentu 361.088 zł. Oznacza to, że jeśli nie płacisz za odbiornik radiowo-telewizyjny, dostaniesz od Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty. Jeśli nie zapłacisz po dobroci, zajmie się tobą Urząd Skarbowy. Jaką kwotę będą ściągać?

- Przeciętnie na jednego zobowiązanego zaległość kształtuje się na poziomie około 1.100 zł plus odsetki - informuje Krzysztof Jasiak, naczelnik US w Pabianicach.

Ściągane są zaległe opłaty do 5 lat wstecz. Obecnie nasza skarbówka ma do odebrania należności od 3.260 osób. Z czego będą potrącane te pieniądze?

- W praktyce najczęściej stosowanymi środkami egzekucyjnymi w tego typu sprawach są egzekucje z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, z rachunków bankowych, ruchomości czy innych wierzytelności - dodaje naczelnik.

Płacić abonamentu nie muszą jednak wszyscy posiadacze radia i telewizora. Aby skorzystać z prawa do niepłacenia, należy wcześniej złożyć na poczcie odpowiednie dokumenty. O tym, kto może zostać zwolniony z tych opłat, przeczytasz na stronie Poczty Polskiej: https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Zwolnienia