Dyżurny powinien odebrać od nas wiadomość i poinformować, kiedy pojawią się służby drogowe.

Drogi wojewódzkie to: Jutrzkowicka, Kilińskiego i św. Jana. Telefony do dyżurnego dróg wojewódzkich: 044 632 11 40 i 044 633 31 39.

Zimowym utrzymaniem dróg krajowych: Rzgowską, Warszawską, Zamkową, Lutomierską (od Partyzanckiej w kierunku Szynkielewa) zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie. Łaską i Partyzancką (też „krajówki”) opiekuje się rejon dróg w Sieradzu. Punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: 042 637 38 31.

Drogi powiatowew gminie Pabianice - telefon dyżurny całą dobę w wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego - 605 223 808.

Drogi miejskie i powiatowe w Pabianicach - telefony do dyżurnego: 042 215 97 72 (od 7.00 do 15.00) i 509 304 018.

Tak będą odśnieżać w Pabianicach drogi miejskie i powiatowe

Pierwsza kolejność odśnieżania:
Grabową (Orla – Jana Pawła II), Targową (Orla – Jana Pawła II), Śniadeckiego, Wiejską (Wileńska – Skrajna), Skośną, Skrajną, Moniuszki, Jana Pawła II (Targowa – Wiejska), Karniszewicką (Lutomierska – Podmiejska), Kolejową, Waltera-Janke, 15 P.P.”Wilków”, Gawrońską, Bugaj (Grota-Roweckiego – POSTiW), Grota-Roweckiego, Warszawską (Rzgowska – Partyzancka), Nawrockiego, Piotra Skargi (Szewska – 20 Stycznia), Konopnicką (Zamkowa – Moniuszki), Świetlickiego, Szewską, Sikorskiego, Nawrockiego, 3 Maja, 20 Stycznia, Wiejską, Wileńską, Piłsudskiego, Orlą, Konstantynowską, Rypułtowicką, Torową, Myśliwską (20 Stycznia – Piotra Skargi).
W pierwszej kolejności będą odśnieżone także pętle autobusowe, dworzec PKP i parking przy cmentarzu.
Druga kolejność odśnieżania:
Piotra Skargi (Grobelna – Szewska i 20 Stycznia – Myśliwska), Kościuszki, Wyszyńskiego, Narutowicza, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Żeromskiego (Zamkowa – Partyzancka), Pułaskiego, Konopnickiej (Moniuszki – Jana Pawła II), św. Rocha, Skłodowskiej, Ostatnia, Traugutta, Szarych Szeregów, Robotnicza, Ludowa, Przejazd, Odrodzenia, Dąbrowskiego, Tkacka (Łaska – Moniuszki), Kochanowskiego (Łaska – Moniuszki), Kopernika, (Łaska – Wspólna), Bóźniczna, Myśliwska (Piotra Skargi – Warszawska), Lutomierska, Rydzyńska, Wspólna, Graniczna.