ul. Warszawska, między ul. 3 Maja a ul. Sikorskiego zostanie otwarta 27 czerwca. 

- Przejazd tym odcinkiem będzie odbywał się po warstwie wiążącej asfaltu. Ostatnia warstwa - ścieralna - będzie rozkładana na końcowym etapie kontraktu – mówi Małgorzata Wilczek z firmy Progreg Infracity.

Do czasu pełnego zakończenia inwestycji, ruch po ulicy Warszawskiej będzie odbywał się według tymczasowej organizacji ruchu - z ograniczeniem prędkości do 30 km/h oraz z obowiązującymi nadal zakazami zatrzymywania się. 

To nie koniec zmian na trasie toczącego się w tym rejonie remontu. 

Również 27 czerwca zostanie zamknięty odcinek od ul. Szewskiej do ul. Konstantynowskiej wraz ze skrzyżowaniami z tymi ulicami.

- Udostępniony będzie pas do skrętu w prawo z ul. Warszawskiej w ul. Konstantynowską, który będzie przeznaczony dla ruchu autobusów i taksówek w obu kierunkach. Pozostałe pojazdy nie będą się mogły poruszać przez przebudowywane skrzyżowanie - tłumaczy Małgorzata Wilczek. 

Zakres przebudowy w tym miejscu jest znaczny i obejmie m.in.: przebudowę układu torowo-drogowego, przebudowę magistrali wodociągowej fi500 oraz wodociągu fi200, wykonanie prac przy pozostałej infrastrukturze podziemnej oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego.

W związku z zamknięciem skrzyżowań wyznaczony został objazd dla samochodów ulicami 3 Maja, Warszawską do ul. Sikorskiego, a na ulicy Szewskiej i Bóźnicznej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na zamkniętym odcinku dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji przy prędkości ograniczonej do 30 km/h.

Zmienią się trasy autobusów linii 3, 4 i 6 oraz weekendowych kursów linii D - w obydwu kierunkach będą przejeżdżały ulicami 20 Stycznia, 3 Maja, Warszawską i Konstantynowską. Zawieszony zostanie przystanek autobusowy Skargi / 20 Stycznia. W zamian uruchomiony będzie przystanek tymczasowy zlokalizowany na ul. 20 Stycznia, za ul. Piotra Skargi