Ostatnie silne podmuchy wiatru spowodowały, że w Parku Wolności (tuż przy restauracji) niebezpiecznie pochyliło się drzewo. Gałęziami oparło się o inne. Poinformowano o tym Straż Miejską, która przekazała sprawę Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej. W najbliższym czasie drzewo zostanie usunięte.