120.000 zł wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 10 tysięcy pójdzie na szkolenia w PUP. 110 tysięcy na dotacje.

17 kwietnia, we wtorek, PUP będzie przyjmował wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Czasu jest mało, bo można to zrobić tylko w godzinach 10.00-14.00. Wnioski są dostępne w siedzibie Urzędu w Pabianicach i w Filii w Konstantynowie Łódzkim, a także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.