NIK badał sytuację w kilku szpitalach łódzkich oraz w Pabianicach i Zgierzu. Wczoraj (piątek) fragmenty raportu pokontrolnego przedstawił na konferencji prasowej wiceprezydent Jarosław Cichosz.
Wynika z niego, że ujemny wynik finansowy pabianickiego szpitala, "to rezultat niegospodarności, nielegalnej i nierzetelnej działalności byłych kierownictw". W latach 2006-2007 zobowiązania szpitala wzrosły z 80.248.000 zł do 98.196.000 zł.
"Na powyższy stan w znacznym stopniu wpłynęły rezultaty współpracy SPZOZ ze spółkami Evanna w Łodzi i Electus w Lubinie", czytamy w raporcie. "W wyniku zawartych ze spółką Evanna trzech umów o świadczeniu usług doradczych SP ZOZ poniósł w latach 2004-2006 wydatki w kwocie 750,7 tys zł. Na tą kwotę składały się zryczałtowane wynagrodzenia miesięczne, które w ciągu 16 miesięcy rosły od 3,660 zł do 16.409 zł oraz wynagrodzenia za 14 różnych opracowań, w tym za projekt restrukturyzacji szpitala (24.400 zł)".

Podczas współpracy z firmami Electus i Evanna doszło także do naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych. To było naruszenie dyscypliny finansowej. W lipcu 2006 roku dyrekcja szpitala zawarła umowę na zakup lasera do leczenia  żylaków kończyn dolnych wartości 160.500 zł. Za urządzenie miała zapłacić firma leasingowa Electus. Po czym wydzierżawiła laser szpitalowi. Czynsz dzierżawy za trzyletni okres użytkowania wyniósł 240.306,54 zł. Był wyższy o ponad 79 tys. zł od ceny lasera.

To tylko niektóre nieprawidłowości zauważone przez kontrolerów NIK.
Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury w sprawie niegospodarności w naszym szpitalu.

Cały raport można przeczytać na stronie internetowej NIK.