Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić nam teleporady. To my wybieramy formę wizyty. Nasz lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy: nie wyrazimy zgody na teleporadę; cierpimy na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy; istnieje podejrzenie choroby nowotworowej; gdy nasze dziecko nie ma jeszcze 6 lat.

Nowa regulacja Ministerstwa Zdrowia stanowi także, że porada musi odbyć się stacjonarnie, jeśli pacjent lub jego opiekun nie zgodzi się na odbycie jej w formie zdalnej.

Jeśli lekarz odmawia przyjęcia bezpośrednio w placówce, można zadzwonić pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłosić tę oraz inne nieprawidłowości.

Zdalna porada odbywa się nadal, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest zakażony koronawirusem, a także, gdy: potrzebujemy recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma naszą dokumentację medyczną; potrzebujemy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia; potrzebujemy zaświadczenia o stanie zdrowia.

Dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Przez teleporadę u swojego lekarza uzyskamy zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym.