Wierną służbę obywatelom ślubowało 43 (w tym 5 kobiet) nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wśród nich znaleźli się dwaj posterunkowi, którzy zasilą szeregi naszej jednostki. To 26-letni pabianiczanin i 24-letni łodzianin. 

Nowych funkcjonariuszy powitał p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi ins. Tomasz Olczyk. Gratulacje i życzenia posterunkowym z pabianickiej komendy złożył także komendant powiatowy insp. Tomasz Szwed wraz z pierwszym zastępcą nadkom. Mariuszem Siejką i komendantem konstantynowskiego komisariatu nadkom. Sławomirem Kłosem. Głos zabrał również wojewoda łódzki, Tobiasz Bocheński.

Przeczytaj też: Dni otwarte w pabianickiej komendzie. Ruszył "doborowy dyżur".

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury. Kolejne przyjęcie planowane jest na dzień 21 kwietnia 2020 roku.

Zobacz także: Trening z mistrzynią.