- Cieszymy się to to pierwszy wygrany konkurs w nowej perspektywie. To dobry prognostyk dla nas – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.
 
Miasto kupi wóz strażacki z wyposażeniem za 1.162.300,10 zł. Na ten cel dostanie z Unii Europejskiej 703.994,78 zł. W konkursie o pieniądze od marszałka Witolda Stępnia walczyło 96 gmin. Wszystkie chciały pieniądze na wyposażenie dla strażaków OSP. Otrzyma je tylko 8 gminy. Pabianicki projekt zajął trzecie miejsce. Prace w Urzędzie nadzorował naczelnik Wojciech Poros. Przygotowali studium wykonalności, napisali wniosek aplikacyjny z załącznikami. Przygotowali dwa segregatory dokumentów. Dane statystyczne ze straży pożarnej zebrał Daniel Duraj z OSP Pabianice. 
 
Zarząd Województwa Łódzkiego już zatwierdził listę projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gmina Miejska Pabianice z projektem „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach” wartości znalazła się na 3 miejscu listy na dofinansowania z EFRR w wysokości 703.994,78 zł. Procent przyznanych punktów to 84,13 proc.